دسته بندی طرح کسب و کار اینترنتی

توصیه‌های الهام بخش مؤسس آمازون
عواملی که مانع از تصمیم‌گیری درست و هوشمندانه می‌شود
دلایل اهمیت راه اندازی کسب و کار اینترنتی برای بانوان
“اگر بخشی از کسب وکار شما در بستر اینترنت نباشد، آن کسب وکار دیگر وجود نخواهد داشت”
“ایجاد طرح کسب وکار، سبب می‌شود فعالیت‌های شما در بازار با برنامه پیش برود و با ریسک کمتری مواجه گردد”
“سعی کنید به جای ارائه یک کالا یا خدمت، تجربه‌ی جدیدی را ارائه دهید”

دسته بندی ها