طرح کسب وکار اینترنتی

طرح کسب و کار توصیفی جامع و کامل در خصوص کسب و کار ، کار آفرینان به مخاطبان ، مشتریان ، و رقبا می‌دهد. در مدل کسب و کار به بررسی دقیق و جامع در تمامی زمینه های یک کسب و کار نوین از قبیل تولیدات یا خدمات یک شرکت، بازار، مشتریان بالقوه و بالفعل، رقبا، منابع انسانی، منابع تامین مالی، تکنولوژی و ابعاد فنی محصول یا خدمات پرداخته می‌شود. بنابراین هر فردی با نگاه مختصر به کسب و کار متوجه هدف کار آفرین از راه اندازی کسب و کار جدیدش می‌شود.
خدمات بیزنس پلن فراسو
– شناسایی بازار مناسب و وضعیت رقابت در بازار
– توصیف دقیق کسب و کار، چشم انداز، و اهداف شرکت
– تعیین استراتژی های بازاریابی و تعیین طرح های بازاریابی
– معرفی محصول و خدمات و فرآیندهای آن
– خلاصه مدیریتی و تعریف چشم اندازها،اهداف ، و ارزش ها
– برنامه مالی و تعیین هزینه های سرمایه گذاری

طرح کسب و کار
پیاده سازی موفق طرح های تجاری و حفظ جایگاه یک کسب وکاردر فضای رقابتی امروز، نیازمند تهیه برنامه ای نظام مند و جامع در جهت قرار گرفتن در مسیر رشد و پیشروی به سمت اهداف و حصول اطمینان از نتایج می باشد. از این رو، شرکت فراسو اقدام به ایجاد سبدی از خدمات متنوع و گوناگون در این حوزه ها نموده است تا به عنوان مشاور و ناظری بر عملکرد واحدهای گوناگون در راستای شناسایی و ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر روند پیشرفت یک کسب وکار وهدایت صاحبان صنایع در جهت تحقق اهداف و بهبود کارایی آنان اقدام نماید.