نگرشی نو در سال جدید

نگرشی نو در سال جدید

غایت و آرمان آژانس دیجیتال مارکتینگ فراسو برای مخاطبان عزیز و گرامی در سال پیش رو، این است تا بتواند با نگرشی نو و یک برنامه ریزی بلند مدت، گامی مؤثر در جهت بهبود و توسعه ارتباطات و موفقیت کسب وکار بردارد.
زندگی سخت است اما اگر این سه واقعیت تلخ را در آغوش بگیرید، هنوز هم می توانید از آن لذت ببرید.

آنچه موجب ناراحتی شما می شود، بزرگترین فرصت برای رشدتان است.

تغییر بخش بزرگی از رشد است.
از تغییر نترسید و از چالش ها فرار نکنید زیرا هر چالشی فرصت مهمی برای رشد است.

نگرشی نو | آژانس فراسو | دیجیتال مارکتینگ | دکتر سیدپور
نگرشی نو

فشار و کشمکش موجب رشد می شوند.

مثال بدنسازی را در نظر بگیرید. قاعدۀ اصلی برای بدنسازی و تقویت عضلات، سنگین تر کردن وزنه هاست.

استرس های زندگی هم مثل وزنه های بدنسازی به شما کمک می کنند قوی تر شوید.

عکس این قضیه نیز صدق می کند.

اجتناب از مشکلات زندگی، سریع ترین راه برای ممانعت از رشد شخصی، رکود و اطمینان از این موضوع است که هرگز استعدادهایتان بالفعل نمی شوند و به یک زندگی بخور و نمیر قانع می شوید.

شما از شکست ها بیشتر از موفقیت ها درس می آموزید.

شکست بهترین راه برای یادگیری و رشد است.

وقتی در کاری شکست می خورید معمولا هم موقعیت و هم تصمیمات اشتباه خود را تحلیل می کنید. شکست شما را به فکر وا می دارد و موجب می شود مسائل را ارزیابی کرده و تغییر کنید.

با اینکه موفقیت احساس خوبی را القا می‌کند، اما تنها می‌تواند کاری که همیشه انجام می دادید را تقویت کند و موجب ارزیابی، تفکر و تغییر نمی شود.
چالش های زندگی موجب رونق زندگی می شوند. رنج موجب پیشرفت و ترقی شما می شود.

بدون چالش ها و وزنه های سنگین هیچ چیزی وجود نخواهد داشت که شادی را برایتان به ارمغان بیاورد.

شما نمی توانید بدون تجارب منفی، قدر تجارب خوب را بدانید.

این را بدانید، “بدی” است که “خوبی” را خوب می سازد.