چرا برندینگ در بازاریابی بسیار مهم است؟

چرا برندینگ در بازاریابی بسیار مهم است؟

برند شما، اعتبار وعده‌هایی است که به مشتریان می‌دهید.
اگر شما ‌حساب خود را به‌عنوان تولیدکننده‌ی بادوام‌ترین لامپ‌های روشنایی معرفی می‌کنید، شما می‌بایست درمعنای واقعی در همان سطح توانا باشید.
تخصیص زمان در جهت تحقیق، تعریف و ساخت برند شما بسیار ضروری و حیاتی است.
مطابق با مطالعات، برای توسعه یک برنامه بازاریابی استراتژیک، برند شما به‌عنوان راهنمایی جهت شناسایی اهداف کلیدی کسب‌وکار شما به‌کارگرفته می‌شود.

برند شما، قادر است شما را برای تنظیم برنامه‌ها مطابق با آن اهداف هماهنگ سازد.

برندینگ | بازاریابی | آژانس فراسو | MBA
branding

برندینگ تنها به زمانی پیش از خرید محدود نمی‌شود، تجارب برند باید برای ایجاد مشتری وفادار ادامه پیدا کند.
پس بدین منظور، باید به سه پرسش زیر پاسخ دهید:
– آیا محصول یا خدمات ارائه شده، مطابق با انتظارات بود؟
– آیا کیفیت در سطح که وعده داده شده بود ؟
– آیا تجربه مشتری به‌طور کلی مثبت بود؟
اگر شما بتوانید پاسخ‌های مثبتی به این سه سوال بدهید، شما مشتریانی وفادار ایجاد کرده‌اید.

در میان مشتریان وفادار

برندینگ، نه تنها مشتریانی فادار ایجاد می‌کند، بلکه کارکنان را نیز وفادار می‌سازد.
یک برند باکیفیت، چیزهایی را که از پی مراحلی سخت پشت سر گذاشته و قابل اطمینان و معتبر است را به افراد ارائه می‌دهد.
همچنین، به کارکنان در شناسایی اهداف سازمان یا شرکتی که در آن شاغل می‌باشند، کمک شایانی می‌رساند.

branding
branding

یک چک‌لیست اساسی برای ارزیابی برند شما

آیا شما احساس می‌کنید برندتان تا حدی قوی است که بتواند به شما ارزش داخلی و خارجی که نیاز دارید را بدهد؟
با پرسش از خودتان در این موارد آغاز کنید:
– آیا برند فعلی، مرتبط با مخاطبان موردنظر من می‌باشد؟ آیا آنها فورأ و بدون هیچ درنگی برند مرا انتخاب می‌کنند؟
– آیا برند بخش منحصربفردی از چیزی که ارائه می‌کنم است؟ و چرا برند من مهم است؟
– آیا برند من، منعکس کننده وعده‌هایی که به مخاطبان موردنظر داده شده بود، می‌باشد و برای مخاطبان داخلی حفظ ارزش کرده است؟
– آیا برند من، ارزشی را که می‌خواستم به مشتریانم نشان دهم، منعکس می‌کند؟
اجازه دهید تا این سوالات به‌عنوان راهنمایی توسعه برند شما عمل کنند.
اگر شما از پاسخ‌ها مطمئن نیستید، این امکان وجود دارد که بخواهید مجددأ برای موفقیت برندینگ خود تلاش کنید.